Tribe Naija - Join The Conversation

i say it different

i do it different

i'm tribe naija

i think different

we rep tribe naija